Zoo Andulky Skate Chameleon Gracilis Ježci Krabi Krtci Plazi

  Štíři
Úvod
Tělo
Jedovatost
Rozmnožování
Nej a Nej
V chovu
Nemoce
Terárium
Krmení
Mláďata
Druhy štírů
posli email :,)
 
  Návštevník
 
  Datum
 
 
Některé druhy zaměřením na chov

    Androctonus australis (Alžírsko)


Androctonus australis
(Linne, 1758)

Čeleď: Buthidae
Velikost: 90-130 mm.
Rozšíření: severni Afrika

Terárium: typu B
   Rod Androctonus zahrnuje sedm druhů, které v 17 poddruzích obývají celou severni Afriku od Maroka až po Egypt, a dále Arabský poloostrov, Turecko a celou oblast až po lndii. Severni areál výskytu rodu je při hranicích Turecka a Arménie, kde se vyskytuje A. crassicauda. Až do lndie a Pákistánu zasahuje A. amoreuxi. Někdy je z Pákistánu udávan také A. australis, ale v těchto případech se zřejmě jedná o záměnu pravě s A. amoreuxi.

    Mezi vyobrazenými druhy rodu Androctonus dorůstají největší velikosti A. australis a A. amoreuxi. Naopak nejmenšího vzrůstu dosahuje A. mauretanicus (cca 80 mm). Chov všech druhů je obdobný. Pouze v případě A. crassicauda je místo písku (nebo písku se zeminou) vhodnějším podkladem běžná zemina. Vyžaduje také vyšší vlhkost.

    Samci rodu Androctonus bývají v dospělosti zpravidla štíhlí, oproti robustním samicím, a mívají posledni zadečkové články více rozšířené (vyjimkou je A. amoreuxi).

   Chov A. australis rozhodně nedoporučuji (viz. kapitola o jedovatosti). Štír je v severní Africe poměrně hojný, a pro svou velikost je často přivážen a chován. Jedno mládě jsem v osmdesátých letech odchoval do dospělosti. Jednalo se o samici, která dosahla pohlavní dospělosti po šestém svlékáni.

    První svlékání následovalo již 5 dní po narození, druhé 66 dnů, třetí 140 dnů, čtvrté až 293 dnů, páté jenom 331 dnů a šesté 404 dnů po narozeni. Na tomto příkladu je patrné, jak přesně štír reagoval na nestandardní podmínky, a to pledevším teplotu a krmení. Ve vhodných laboratorních podminkách by bylo možné jeho vývoj ještě urychlit. Naopak v přírodě, kde se mu neprocházejí cvrčci před klepety, vývoj trvá rozhodně déle, ale zase štíři obecně dosahují většího vzrůstu.

    Většinou štíři rodu Androctonus rodí 30 až 60 larev. Ty se poprvé svlékají již čtvrtý až sedmý den po narození.

    0 dlouhověkosti tohoto druhu svědší samice, která je uložena ve sbírce Národního muzea, a která byla podle poznamky chovatele držena v zajetí již jako dospělá 18 let. Je to nejvyšší věk štíra, o němž mám doklad.

<<<< zpět    obsah   další >>>>
 

Zdroj : Štíři ,František Kovařík, Nakladatelství Madagaskar, Pávov, 1998, první vydání.
Copyright WebDesing Marid 2002

 
  lurus asiaticus
 
Nejstarším štírem na světě je Paleophonus caledonicus ze skotska,byl objeven v siluru,tedy před více než 400 mil. let
 
  Hemiscorpius