Zoo Andulky Skate Chameleon Gracilis Ježci Krabi Krtci Plazi

  Štíři
Úvod
Tělo
Jedovatost
Rozmnožování
Nej a Nej
V chovu
Nemoce
Terárium
Krmení
Mláďata
Druhy štírů
posli email :,)
 
  Návštevník
 
  Datum
 
 
Odchov mláďat

Počítače, Notebooky, LCD, servis Praha www.bluecomp.cz


    Jakmile zjistime, že samice porodila nebo začala rodit larvy štírů, přendáme ji ze společného terária do samostatného. Optimální jsou malé celoskleněné elementy o přibližném rozměru 9 x 12 -18 a vysoké zhruba 10 cm, používané ve zdravotnictví. Pro velké druhy z rodů Pandinus nebo Heterometrus (Scorpionidae) potřebujeme elementy přibližně dvojnásobné.
    Dno terária pokryjeme asi dvěma centimetry dobře upěchované rašeliny, kterou udržujeme vlhkou. Doprostřed umístíme, jako jediný úkryt, dostatečně prohnutou kůru, aby samice pod ní mohla pohodlně zalézt, a níž by při tom poškodila nebo shodila larvy.
    Přemístění samice do připraveného terária provedeme opatrně, například velkou lžící.Na níž navedeme samici pomocí pinzety. Rozhodně samici s larvami nechytáme přímo pinzetou.
    Do okamžiku, kdy se larvy na trupu matky nesvléknou neděláme nic, pouze udržujeme stálou vlhkost a teplotu v rozmezí od 26 °C do 32 °C. Když se larvy poprvé svléknou, získají již přesnou podobu štírů a začínají se během několika dnů osmělovat k opouštění povrchu těla matky. Posedávají pod ní nebo v její těsné blízkosti. Při vyrušení se rozběhnou na všechny strany, ale po chvilce se k matce vrátí. V této době zkusmo pustíme do elementy jen několik dnů staré cvrčky (štírům se dají předložit také bezkřídlé octomilky, ale některé druhy je odmítají). Například třiceti mladým štírům napoprvé nabídneme jen asi 20 drobných cvrčků. Velké druhy rodů Pandinus nebo Heterometrus rodí přirozeně poměrně velké larvy, které po prvním svlečení měří asi 25 mm. Těm předložíme při prvním krmení cvrčky velikosti 5 mm. Jakmile začnou přijímat potravu, jsou schopni ulovit i mnohem větší kořist. První krmení doporučuji provést spíše večer, kdy jsou štíři nejvíce aktivní. Nějakou dobu po krmení nahlédneme pod kůru, na níž v těsné blízkosti samice mladí štíři většinou jsou, a pokud vidíme, že někteří z nich ve svých klepítkách drží cvrčka a krmí se, máme vyhráno. V tom případě necháme štíry v klidu sežrat všechny cvrčky a druhý den z terária oddělíme samici. Pečlivě ji prohlédneme, aby na ní nesedělo ještě nějaké mládě. Pokud ano, opatrně ho sejmeme jemným štětečkem. Povšimněme si, že samice má na sobě ještě jakoby pavučinový povlak, tvořený prvními svlečkami jejích mláďat. Ten po čase sám odpadne.
    Většinu druhů štírů necháváme v období mezi prvním (na trupu matky) a druhým svlékáním společně. Ke kanibalismu zde takřka nedochází. Základem je předkládat dostatek potravy a později také nechovat pohromadě různá věková stadia. Potravy nabízíme více než při prvním krmení. Ze začátku na 30 štírů až 90 drobných cvrčků a později, když jsou štíři pěkně zakulacení a budou se svlékat, tak jen asi 10 cvrčků na 30 štírů.
    Jakmile se začnou štíři svlékat, připravíme si druhé, stejně zařízené terárium, a štíry svlečené do dalšího vývojového stádia do něj přemístíme pomocí měkké pinzety, abychom je nepoškodili. Tak máme chov stále rozdělen ve dvou teráriích s odlišným způsobem krmení, a po skončení trvání každého vývojového stadia můžeme terárium vyčistit a obměnit substrát.
    Tento způsob odchovu je optimální pro pralesní druhy, ale dá se při dostatku potravy aplikovat i na druhy pouštní. Pokud však dochází k častému kanibalismu, je lépe mladé štíry izolovat.
    Závěrem této kapitoly bych se zmínil o poznámkách, které by si měl každý chovatel vést. Odchov štírů je náročnou záležitostí, která na rozdíl od chovu dospělých jedinců vyžaduje téměř denní péči. Je tedy velká škoda, pokud tato péče není zhodnocena získáním poznatků o vývoji mláďat. Proto je vhodné si při odchovu mláďat zapisovat četné poznámky o teplotě, přijmu potravy a chování štírů. Nezbytné však je zaznamenat datum narození, prvního svlékání, rozmezí dat dalších svlékání až po další páření a narození druhé generace mláďat. Pozoruhodné jsou často i údaje o dosaženém věku chovaných štírů.
 


Zdroj : Štíři ,František Kovařík, Nakladatelství Madagaskar, Pávov, 1998, první vydání.
Copyright WebDesing Marid 2002

 
  lurus asiaticus
 
Nejstarším štírem na světě je Paleophonus caledonicus ze skotska,byl objeven v siluru,tedy před více než 400 mil. let
 
  Hemiscorpius