Zoo Andulky Skate Chameleon Gracilis Ježci Krabi Krtci Plazi

  Štíři
Úvod
Tělo
Jedovatost
Rozmnožování
Nej a Nej
V chovu
Nemoce
Terárium
Krmení
Mláďata
Druhy štírů
posli email :,)
 
  Návštevník
 
  Datum
 
 
Tělo

    Tělo štíra se skladá zhlavohrudi ,kryté je na vrchní straně krunýře, který nazýváme karapax, a zadečku.Zadeček (opisthosoma) je složen ze dvou částí,z niž přední část je složena ze sedmi článků a nyzýváme ji trup. Zadní část se skládá z pěti článků a telsonu , který je zakončen jedovým hrotem, na němž ústí dvě jedové žlázy.Důmylné ústí jedových žlaz přesně napodobil člověk při bočním vyústění inječních jehel. Zadní část zadečku je často nesprávně nazývana ocas.Nesprávně proto, že ocas můžeme nazývat pouze něco,co je umístěno za řitním otvorem. U štíra se řitní otvor naléza na spodní straně mezi pátým článkem zadní části zadečku a telsonem .
   Hlavohruď nese jeden pár středových očí, umístěných no očním hrbolku , a dalších až pět páru (nejčastěji tři,nejméně žádný) postraních očí . Středové oči mají stejnou vzdálenost k pravému i levému okraji krunýře, avšak u některého druhu jsou umístěny více v předu, u jiného více vzadu (a to i v rámci stejného rodu).Oči se liší stavbou i funkcí. U obou typůtvoří vždy několik buněk sítnice samostatnou funkční jednotku, což zřejmě odráží původní složenou stavbu očí.Zatímco středové oči dovolují poměrně dobré prostorové vidění,postranní se vyznačují vysokou citlivostí a jsou zřejmě používany k vidění v noci.Dokážou totiž zachytit i velice slabé záření,tedy i světlo hvězd.
   Na předním okraji hlavohrudi je pár krátkych trojčlánkových klepítek . Makadla jsou na svém konci přeměnena v klepeta ,sloužící k obraně a uchvacování kořisti.Na spodní straně makadel,při jejich kořenech jsou čelistní plošky,tvořící předústní prostor,specializovaný k přijímaní ztekucené potravy.Podobné plošky jsou i na kyčlích dalších dvou páru končetin (nohou).Tyto plošky kryjí neobvyklou ústní dutinu,v níž začíná po vylití trávicích štáv ze střeva natrávení kořisti.Ztekucená potrava je při polykánícezena hustými chlupy.
   Nohou jsou celkem čtyři páry a slouží především k pohybu.Nárt je složen ze dvou částí.Nohy vždy končí drápky a jsou opatřeny smyslovými chlupy. Společné signály ze všech končetin,respektive jemných senzorických systémů,umožňuji určit štírovi orientaci v prostředí,polohu kořisti, ale dokonce i rychlost a směr jejího pohybu.Díky této skvělé technice dokáže štír zaznamenat nejen nízkofrekvenční vibrace,šířící se po zemi, ale dokonce také vibrace vysokofrekvenční,které se šíří pod zemí. Snadno tak může určit polohu kořisti,která je zahrabána v písku.
   Mezi kyčlemi třetíhoa druhého páru nohou je prsní štít . Na spodní straně druhého článku zadečku (prvnín zakrněl beze stopy) je pohlavní otvor,který pohlavní destičkou .Na třetím článku zadečku jsou zbytky zadečkových nohou v podobě hřebíků , které jsou důležitým smyslovým orgánem, u něhož se předpokládá mechanorecepce chemorecepce.Hřebínky se vyznačují poměrně komplikovanou stavbou, kdy jednotlivé zuby , nesoucí smyslové buňky,nasedají na lamelu ,která je většinou dvouřadá,u některých rodů však pouze jednořadá.
   Při okrajích čtcrtého až sedmého článku jsou ústí plicních vaků .  Každé je ovládáno svaly,které ho mohou uzavřít.V úst í jsou hustě tyčinkovité výrůstky,pro které se předpokládá smyslová funkce.Celé tělo štíra je pokryto chlupy (většinou řidce),které především na makadlech a nohou registrují kromě mechnických podmětů také některé zvuky .Vzájemná poloha trichobothrií (jamek a z nich vyrůstavajících smyslových chlupů) je navíc velice významným systematickým znakem,rozpracovaným především Vachonem v roce 1974 .
   Nervová soustava je složena z dvojlaločného mozku,uloženého nad hltanem, spojeného smyčkou s velkou hrudní zauzlinou,vzniklou splinutím hrudních párů zauzlin ,a ze sedmi až osmimenších zauzlin jednotlivě rozptýlených v článkách zadečku.Otevřená cévní soustava je velmi dobře vyvinuta.

 --------------------------------------<       Náhled       >----------------------------- ---------
Náhled A           Náhled B
 


Zdroj : Štíři ,František Kovařík, Nakladatelství Madagaskar, Pávov, 1998, první vydání.
Copyright WebDesing Marid 2002

 
  lurus asiaticus
 
Nejstarším štírem na světě je Paleophonus caledonicus ze skotska,byl objeven v siluru,tedy před více než 400 mil. let
 
  Hemiscorpius