Zoo Andulky Skate Chameleon Gracilis Ježci Krabi Krtci Plazi

  Štíři
Úvod
Tělo
Jedovatost
Rozmnožování
Nej a Nej
V chovu
Nemoce
Terárium
Krmení
Mláďata
Druhy štírů
posli email :,)
 
  Návštevník
 
  Datum
 
 
Některé druhy zaměřením na chov

    Pandinus (Pandinus) imperator


Další foto

italicus-female


Pandinus imperator
C. L. Koch, 1842)

Čeleď: Scolpionidae
Velikost: :130-230 mm.
Rozšíření: západní, střední a východní Afrika.
Terárium: typu A bez rostlin a stěn
                   z kůry. Postačí jednoduchá
                   verze s kusy kůry a kořeny
                   jako úkryty. Mláďata si často
                   hloubí nory, proto je vhodnější
                   vyšší vrstva rašeliny.

    Rod Pandinus má 24 výhradně afrických druhů, z nichž největší jsou Pandinus gambiensis, dictator a imperator. Dva prvně jmenovaní žijí ve středozápadní částí Afriky, a tak nejčastěji chovaným druhem je Pandinus imperator, který je široce a hojně rozšířen v téměř celé západní, střední a východní Africe až po Somálsko.

    Krom velikostí je jeho předností zanedbatelná jedovatost, a tak se není možné divit, že patří mezi nejčastěji chované dru- hy štírů. Je ke koupi téměř v každém obchodu se zvířaty i na burzách. Je však chráněn washingtonskou konvencí (CI- TES), a proto při koupi požadujte osvědčení o původu. Má také české jméno, a to veleštír obrovský.

    Štíři žijí v přírodě v početných koloniích a vůči zástupcům stejného druhu nejsou vůbec agresivní. Naopak byly u nich pozorovány i sociální projevy, kdy svlékání absolvují obklopeni dalšími jedinci, kteří je tak svojí přítomností chrání před menšími predátory. Při samotném svlékání je štír úplně bezbranný, ještě několik dalších dní je měkký a není schopen se účinně bránit (podobné sociální chování pozorováno také u rodu Heterometrus).

    Pandinus imperator dospívá po 7 svlékáních, když pohlavní dospělosti dosahuje většina samic a někteří samci již po 6. svlékání.

    Samice rodí obvykle menší počet larev, většinou v rozmezí 8 až 20. První svlékání absolvují larvy na trupu matky zhruba 15. den po narození. Druhé svlékání následuje 95 až 125 dnů po narození, třetí 140 až 170, čtvrté 230 až 290, páté 390 až 425, šesté 480 až 540 dnů a sedmé po dalších pěti měsících.

    Nevýhodou při sestavení chovné skupiny, která by měla mít dvě až tři samice na jednoho samce je, že rozdíl mezi samcem a samicí je nepatrný. Odlišit se dají pouze podle tvaru pohlavní destičky (viz str. 41). Při koupi je nutné mít na paměti, že samci z odchytu mají mnohem vyšší úmrtnost a dožívají se nižšího věku.

   

<<<< zpět    obsah   další >>>>
 

Zdroj : Štíři ,František Kovařík, Nakladatelství Madagaskar, Pávov, 1998, první vydání.
Copyright WebDesing Marid 2002

 
  lurus asiaticus
 
Nejstarším štírem na světě je Paleophonus caledonicus ze skotska,byl objeven v siluru,tedy před více než 400 mil. let
 
  Hemiscorpius